Minh Tú đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á