Minh Tú trượt giải hoa hậu nhưng thần thái này thì quốc tế không thể phủ nhận