Miss International 2018 Việt Nam khoe giọng với hit HongKong1

.Đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2018 khoe giọng với hit HongKong1.

Giải trí