Miss International Queen 2019: Người đẹp kế vị Hương Giang bắt đầu phô trương sức mạnh