Mở cửa miễn phí, điểm du lịch "vỡ trận" vì 45.000 du khách

Một điểm du lịch ở Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa vì số lượng du khách nữ trở nên quá tải sau khi họ được miễn phí vào cửa nhân ngày 8/3.

Thế giới