Mồ hôi công binh trên thao trường Army Games 2020

"Ý chí, bản lĩnh và truyền thống mở đường thắng lợi" đã tôi luyện cho những chiến sĩ Công Binh lòng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Chương trình "Tạp chí Khoa học Quân sự" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đột kích vào thao trường huấn luyện của đội tuyển Công Binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, để xem không khí tập luyện của họ diễn ra như thế nào? Và cùng tin tưởng rằng mồ hôi, công sức của họ đã đổ trên thao trường sẽ được đền đáp xứng đáng, để hình ảnh những chiến sĩ Công Binh Quân đội Nhân dân Việt Nam Bộ đội Cụ Hồ sẽ thực sự được tỏa sáng trên thao trường Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020.

Thứ tư, 05/08/2020 09:30

Quân sự