Mồ tổ cha cái thằng chụp hình

Chỉ vì thằng chụp hình mất dạy mà ông mất vợ khi chưa kịp biết đêm tân hôn.

Siêu hài