MobiFone có thể mất hơn 700 tỷ đồng nếu không rút khỏi AVG