MobiFone và AVG thống nhất huỷ hợp đồng chuyển nhượng