Mocha ZD Esports và Team Flash: Đấu trường là đối thủ, ngoài đời thân thiết như anh em một nhà