Model Kid: Mâu Thủy tranh cãi với Hương khi loại thí sinh

Đôi "oan gia ngõ hẹp" Hương Ly - Mâu Thủy tiếp tục có những tranh cãi khi Hương Ly cho rằng Mâu Thủy cố tình đẩy mình vào vai ác vì liên tục hỏi chuyện phân chia cảnh quay không đều cho các thí sinh trong team.

Giải trí