Mối liên hệ không ngờ giữa tiếng cười và con người của bạn

Tiếng cười có thể biểu hiện sự vui sướng, sự tự tin, tình yêu hay sự không thoải mái và nỗi sợ của con người. Bên cạnh đó, tiếng cười cũng thể hiện một phần tính cách. Có thể đó là người cởi mở, hoà đồng hay nghiêm túc thậm chí là giả tạo.

Mẹo vặt