Mỗi ngày phải thu 3.400 tỷ đồng thuế mới đạt chỉ tiêu

2 tháng cuối năm 2019, các cục thuế địa phương phải thu tối thiểu 204.500 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách của ngành thuế trong 10 tháng qua đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Mỗi ngày phải thu 3.400 tỷ đồng thuế mới đạt chỉ tiêu

Trong 2 tháng cuối năm 2019, các cục thuế địa phương phải thu tối thiểu 204.500 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Thu nội địa trong 10 tháng qua đạt 995.816 tỷ đồng, chủ yếu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 114,7%, tiền thuê đất đạt 118,7%, tiền sử dụng đất đạt 122%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 144,2%... Có 3 khoản thu có tiến độ chậm là thuế bảo vệ môi trường; phí, lệ phí; tiền bán nhà.

Để thu thuế đạt kế hoạch đề ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương giao thu nợ thuế cho từng đơn vị, công chức thuế; thu dứt điểm đối với khoản thuế bảo vệ môi trường còn nợ đọng; rà soát chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ…

Theo Nguyễn Hưng/Petrotimes

Link báo gốc: https://petrotimes.vn/moi-ngay-phai-thu-3400-ty-dong-thue-moi-dat-chi-tieu-555104.html

Tags: chỉ tiêu  |  thu ngân  |  Cục Thuế  |  nội địa  |  địa phương  |  ngân sách  |  hệ thống  |  bình quân  |  như vậy  |  Tài nguyên