Mối quan hệ của Thu Quỳnh - Bảo Thanh có thực sự như lời đồn?