Mon 2k lên tiếng bảo vệ Ngân 98, gọi Lương Bằng Quang là 'kẻ bần tiện sang nhà hàng xóm hỏi sofa của bồ cũ đâu rồi'