Món quà tặng thầy

Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò, rõ ràng thầy là đàn ông mà.

Siêu hài