Mong muốn của bà Thảo, ông Vũ trước khi toà mở phiên họp