Moscow khuyến cáo người có tuổi ở trong nhà tránh dịch