Một clip miêu tả súng điện từ và khả năng triển khai nó lên Zumwalt

Quân sự