Một đêm sống trong nhà 'ống cống' ở Hong Kong

Phóng viên của SCMP nhận xét nhà "ống cống" rộng 9m2 thích hợp cho những người cần chỗ ở tạm trong 1-2 tháng nhưng không thể ở lâu dài.

Xã hội