Một năm lần theo dấu vết băng nhóm tội phạm trong vụ nửa tấn ketamine vừa bị bắt