Một người tử vong sau khi tiêm vắcxin phòng COVID-19 tại Đức