Một nhân viên y tế tại Đà Nẵng kiệt sức giữa mùa dịch, hiện đang phải thở oxy