Một thảm họa khác ngoài Covid-19, mưa lũ đang gây thiệt hại lớn ở Nepal và Nhật Bản