00:00

Một thiên thạch khổng lồ đang lao hướng về Trái đất với tốc độ hơn 23 nghìn km/h

TIN LIÊN QUAN