Một trong những đối tượng cuối cùng tham gia truy sát Quân 'xa lộ' đã ra đầu thú