Một vạn rưỡi người phóng sinh 10 tấn cá trên sông Hồng

Sáng 12/2 tức mùng 8 tháng Giêng, hơn 1 vạn rưỡi người từ các tỉnh, thành phố trong cả đã về bến sông, trước của đình làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội dự lễ phóng sinh.

Thời sự