Một video chưa được xác thực cho rằng đoàn xe quân sự của Mỹ rút qua Tel Tamr (khu vực do SAA kiểm soát và nằm ở phía đông nam của Ras al-Ain) sáng 20/10.

NA

Quân sự