Mourinho 'đứng nghiêm' cạnh Putin, khoác vai khi chụp ảnh với học trò cũ