Mùa của bố số 2: Ông bố Sài Gòn bật khóc biết con trai là 'gay': 'Sao phải vì người ngoài mà ruồng bỏ giọt máu của mình?'