Mua nước sông Đuống, Hà Nội đề xuất chi ngân sách 200 tỷ để bù giá