Mục tiêu thứ ba

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra báo cáo cho biết, năm 2015, bệnh tật khiến người dân của 47 nước châu Phi tổn hại khoảng 630 triệu năm sống khỏe, tương đương mức thiệt hại hơn 2.400 tỷ USD/năm từ tổng GDP của khu vực.

Năm quốc gia, gồm CHDC Công-gô, Ê-ti-ô-pi-a, Ni-giê-ri-a, Nam Phi và Tan-da-ni-a có mức tổn hại lớn nhất, khi chiếm gần 50% con số nói trên. Theo WHO, các bệnh không lây nhiễm đã vượt qua các bệnh truyền nhiễm, trở thành nguyên nhân làm giảm thời gian sống khỏe của người châu Phi. Sức khỏe giảm sút do bệnh tật gây thiệt hại khoảng 47% năng suất lao động, tương đương 796 tỷ USD.

WHO chỉ rõ, tình trạng bệnh tật nêu trên có thể được đẩy lùi vào năm 2030 nếu các nước châu Phi tăng cường đầu tư cho y tế nhằm đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc (LHQ) liên quan sức khỏe.

Theo đó, các nước châu Phi cần đầu tư tương xứng vào việc phát triển các hệ thống y tế quốc gia và địa phương, nhằm cung cấp các gói bảo hiểm tổng hợp mang tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp điều kiện sống của người dân, nhất là các chiến lược, kế hoạch mang tính hệ thống toàn cầu hướng đến bộ phận dân cư đang thật sự có nhu cầu.

LHQ khuyến nghị các nước châu Phi phấn đấu hoàn thành mục tiêu thứ ba của SDGs về bảo hiểm y tế phổ cập. Và, để đạt mục tiêu này phải chi trung bình ít nhất khoảng 271 USD/người/năm hoặc 7,5% tổng GDP cho y tế.

Theo THÀNH TRUNG/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/thegioi/chuyen-thoi-su/item/39684002-muc-tieu-thu-ba.html