Muốn cua được trai thì phải mặt dày

Học tập đi nhé các mày!!!