Muốn ghét cũng không ghét nổi

Khi bạn muốn giận 1 đứa bạn nhưng không thể nhịn cười với những trò xàm của nó.

Siêu hài