Muôn màu World Cup: Fan nữ Nga hở táo bạo, Saudi Arabia 'kín như bưng'