Mỹ: Biểu tình ở bang California sau vụ phát hiện người da màu treo cổ trên cây