Mỹ: Kẻ giết người bí ẩn và vòng tròn đỏ bằng son môi trên người nạn nhân