Mỹ: Lái ô tô quanh thành phố xả súng hàng chục người