Mỹ bước đầu thông qua dự luật ủng hộ Hong Kong, Trung Quốc phản ứng gay gắt