Mỹ công bố hình ảnh nguyên mẫu tường biên giới với Mexico

Các công ty Mỹ đang xây nguyên mẫu bức tường biên giới với Mexico tại thành phố San Diego, bang California.

Thế giới