Mỹ hất cành ô liu, ông Vương Nghị dẫn đoàn 'Chiến binh sói' phản công: TQ sai lầm khi phớt lờ một điều