Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an duy trì biện pháp trừng phạt Triều Tiên