'Mỹ khiến cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên là không thể tránh khỏi'