Mỹ mua hầu hết lượng thuốc Remdesivir trên toàn cầu