00:00

Mỹ nghiên cứu 'Thần Sấm' - vũ khí giáng đòn huỷ diệt từ ngoài không gian

TIN LIÊN QUAN