Mỹ nói vấn đề hạt nhân Triều Tiên 'vẫn trong tầm kiểm soát'