00:00

Mỹ phá trạm radar, vội vã rút quân khỏi al-Hasakah

TIN LIÊN QUAN