Mỹ sở hữu siêu tiêm kích mang bom chùm, có thể phá tan tàu tấn công của Iran?