Mỹ thông báo kế hoạch duy trì khoảng 600 binh sỹ ở Syria