NLĐ được đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu